Doświadczenie

Doskonała znajomość języka, wyniesiona ze studiów filologicznych oraz kilku pobytów zagranicznych, związanych ze studiami i pracą zawodową, to dopiero wstęp do bycia dobrym tłumaczem.

Doświadczenie w specjalistycznym tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, podatków, rachunkowości i szeroko pojętego doradztwa biznesowego zbierałam przez sześć lat swojej pracy jako tłumacz w Ernst & Young – jednej z firm doradczych tzw. Wielkiej Czwórki.

Chcąc pogłębić wiedzę z zakresu tematów, którymi było mi dane zajmować się podczas tłumaczenia, podjęłam studia MBA w zakresie zarządzania europejskiego. Związana z nimi praktyka zagraniczna oraz późniejsza praca na stanowisku kierowniczym w dziale marketingu, pozwoliły mi na poznanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz środowiska gospodarczego, w którym ono funkcjonuje.

Znajomość materii, umiejętności i doświadczenie praktyczne dopełnia naturalna otwartość w kontaktach z ludźmi, praktykowana nie tylko w projektach tłumaczeniowych, ale także innych, związanych z szeroko pojętą komunikacją interpersonalną.

Współpracuję na stałe m.in. z kilkoma kancelariami prawnymi, podatkowymi i rachunkowymi, koncernem z branży nieruchomości hotelowych oraz producentami środków do konserwacji drewna.